Meer

 • Antireclamesticker

 • Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)

  Het Kadaster beheert o.a. de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Het Kadaster ontvangt de gegevens van deze basisregistraties van de gemeente. Wanneer u de gegevens van de BAG wilt raadplegen, zijn er twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat u zoekt via een kaart waar u bijvoorbeeld het adres in geeft. Alle panden, verblijfsobjecten en eventuele standplaatsen in de buurt van het ingegeven adres worden getoond. De andere mogelijkheid is dat u de administratieve gegevens rechtstreeks benaderd. Mochten de gegevens onjuist of onvolledig zijn dan kunt u de melden bij de gemeente.

 • Beleidsplan Integraal beheer openbare ruimte

 • Buurtbemiddeling

 • Integraal handhavingsbeleid

  Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de handhaving van veel van de regels die zijn vastgelegd in wetten, verordeningen en beschikkingen.

 • Meldpunt openbare ruimte

 • Regionale woonruimteverdeling en woningbouwprogrammering

  De gemeenten op de Noord-Veluwe werken samen op het gebied van ruimtelijke ordening en wonen (volkshuisvesting). Belangrijke taken zijn de regionale woonruimteverdeling (inclusief urgentiecommissie en bezwarencommissie) en het maken van regionale afspraken over de woningbouwprogrammering. De gemeente Putten coördineert deze samenwerking. De deelnemende gemeenten zijn Elburg, Ermelo, Harderwijk (alleen Wonen), Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

 • Verloren of gevonden voorwerpen

  De gemeente heeft het beheer over de meldingen van gevonden en verloren voorwerpen. Bent u iets verloren? Of hebt u iets gevonden? Maak een melding.