Kadastrale gegevens, kopie

Kadastrale informatie wordt uitgegeven door het Kadaster. Het Kadaster is een (rijks)register van onroerende goederen. Per gebouw of stuk grond kunt u de volgende gegevens vinden in het register:

  • rechthebbende (bijvoorbeeld eigenaar of erfpachter)
  • aard van het perceel (bijvoorbeeld huis met tuin, weiland heide)
  • grafische weergave en de oppervlakte van het perceel

Aanvraag

Kadaster Arnhem

T (088) 183 20 06

www.kadaster.nl

Contactgegevens

Gemeente Putten

T.a.v. BAG

Postbus 400

3880 AK  PUTTEN

T (0341) 359 655

Aanpak

U neemt mee bij de aanvraag:

  • een adres, of
  • een kadastraal perceelaanduiding.