Buurtbemiddeling

Radiolawaai, blaffende honden, een overhangende takken, pesterijen, stankoverlast. Zomaar enkele zaken die oorzaak kunnen zijn van irritatie onder buren en buurtbewoners, soms oplopend tot diepgaande conflicten. En dat is jammer, want dat gaat ten koste van de leefbaarheid, de gezondheid en het leefplezier. Buurtbemiddeling helpt burenruzies op te lossen.

Wat is buurtbemiddeling?                                                           

Getrainde vrijwilligers, de buurtbemiddelaars, luisteren naar het verhaal van beide buren. Zij komen altijd met z’n tweeën en komen niet met oplossingen, maar stimuleren de buren zelf tot een oplossing te komen. Een oplossing waar beide buren tevreden mee zijn. Dit vergroot namelijk de kans op blijvende verbetering. Buurtbemiddelaars geven geen oordeel en zijn neutraal. Buurtbemiddelaars kunnen u helpen er samen met uw buren uit te komen. Zij gaan eerst met de buren (thuis) apart in gesprek. Als de buren bereid zijn met elkaar om tafel te gaan, gebeurt dat op een neutrale plek. Een buurtbemiddelaar heeft geheimhoudingsplicht.

Buurtbemiddeling inschakelen

Inwoners in de gemeente Putten die een conflict of probleem (dreigen te) hebben met buurtbewoners, kunnen zich aanmelden voor buurtbemiddeling. Ook kerken, de politie en andere organisaties kunnen inwoners aanmelden voor buurtbemiddeling. De hulp is gratis, maar er wordt wel verwacht dat deelnemers actief op zoek gaan naar een acceptabele oplossing voor beide buren.

Werkwijze buurtbemiddeling

Nadat u of iemand anders uw conflict heeft gemeld bij buurtbemiddeling, beoordeelt de coördinator of het probleem bemiddelaar is. Er wordt op basis van de situatie een team van twee bemiddelaars opgesteld. De buurtbemiddelaars zoeken contact met de betrokken buren en gaan met hen in gesprek. Als beide buren bereid zijn met elkaar in gesprek te gaan, wordt er een bemiddelingsgesprek op neutraal terrein gepland. In het gesprek worden wensen voor verbetering uitgesproken en concrete afspraken (desgewenst) op papier gezet. Na ongeveer zes weken vindt er, als daar bij deelnemers behoefte aan is, nazorg plaats. De bemiddelaars nemen contact op met beide buren om te horen of de gemaakte afspraken goed verlopen. Soms is een vervolggesprek nodig. Als het conflict niet te bemiddelen is, verwijst de coördinator door naar een andere organisatie.

Vrijwilligers

Om het team van vrijwilligers uit te breiden zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers die goed kunnen luisteren, vragen kunnen stellen en door kunnen vragen en een positieve en optimistische benadering naar mensen hebben. Die eigen normen en waarden niet opdringen, zich niet van de wijs laten brengen door agressie of verbaal gedrag. Die goed open staan voor mensen en goed kunnen samenwerken. 

De nieuwe vrijwilligers bieden wij een leerzame, zinvolle en interessante tijdsbesteding waarin actief een bijdrage wordt geleverd aan de leefbaarheid van het dorp, een professionele training conflictbemiddeling waar u altijd wat aan heeft, zowel in het werk als bemiddelaar als privé. Verder bieden wij begeleiding en ondersteuning, steeds meer ervaring in luisteren, vragen stellen, gesprekken leiden, contact leggen en helpen herstellen van de communicatie. U werkt samen met gemotiveerde en ervaren buurtbemiddelaars. U bent verzekerd tijdens werkzaamheden.

Meer informatie

Buurtbemiddeling Putten is elke werkdag tussen 09.00 en 13.00 uur bereikbaar via het telefoonnummer (033) 469 2420. Meer informatie: www.problemenmetjeburen.nl.