Meldpunt openbare ruimte

Verbeterdebuurt.nl

De zorg voor de openbare ruimte is een taak van de gemeente. Bij openbare ruimte moet u denken aan plekken die voor iedereen toegankelijk zijn, zoals straten, parken, plantsoenen, speelterreinen en voet-/fietspaden.

Ziet u dat straatverlichting niet werkt of een stoeptegel kapot is? Of staat (een deel van) de straat blank door een rioolverstopping? Ziet u dat ergens afval is gedumpt of is uw vuilnis niet opgehaald? Hebt u klachten over hondenpoep? Wordt er regelmatig op de stoep geparkeerd? Dit zijn zomaar een aantal voorbeelden van dingen die in uw buurt kunnen gebeuren.

Al deze meldingen kunt u via de website www.verbeterdebuurt.nl aan de gemeente doorgeven. U kunt ook bellen met telefoonnummer (0341) 359 611 (tijdens kantooruren). Uw melding wordt geregistreerd en doorgegeven aan de desbetreffende afdeling.

Deze meldingen zijn voor ons buitengewoon belangrijk, zodat er actie kan worden ondernomen om het probleem zo snel mogelijk te verhelpen.