Verloren of gevonden voorwerpen

De gemeente heeft het beheer over de meldingen van gevonden en verloren voorwerpen. Bent u iets verloren? Of hebt u iets gevonden? Maak een melding.

U kunt een gevonden of verloren voorwerp, zoals een portemonnee, tas of kentekenplaat online melden of zoeken via de landelijke website www.verlorenofgevonden.nl.

Gevonden voorwerpen online melden

Verloren voorwerpen online zoeken

U kunt het ook melden bij de gemeente Putten, telefoonnummer (0341) 359 611 of het gevonden voorwerp afgeven bij de Servicebalie van het gemeentehuis tijdens de openingstijden.

Document kwijt?

Bent u uw een identiteitsbewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs) kwijt? Dat moet u bij de gemeente een zogeheten verklaring van verlies of diefstal tekenen. U kunt direct een nieuw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart aanvragen.

De gemeente neemt de melding en de aanvraag - ook als er sprake is van een misdrijf - in behandeling. De medewerker van de gemeente controleert de melding van vermissing. Bij vermoeden van misbruik verwijst de gemeente de aanvrager door naar de politie voor nader onderzoek. Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het verstandig aangifte van dit misdrijf te doen bij de politie.

Aangifteplicht

De Regeling Gevonden Voorwerpen in het Burgerlijk Wetboek beschrijft de rechten en plichten van de vinder en van de eigenaar die iets verloren is. Wie iets vindt, kan dat volgends de wet bij de gemeente brengen. De wet kent geen vindersplicht, wel een aangifteplicht. U bent niet verplicht een voorwerp dat u vindt op te rapen. Maar als u een voorwerp opraapt, moet u het ‘met bekwame spoed’, dus redelijk snel, bij de gemeente aangeven. Dit geldt ook voor ondernemers. Als er een voorwerp in uw winkel gevonden wordt waar u geen eigenaar van bent, moet u dit bij de gemeente aangeven. Bij het vinden van een officieel document zoals een identiteitsbewijs of rijbewijs bent u verplicht om dit af te geven bij de gemeente waar het gevonden is. Dit kan namelijk nooit uw eigendom worden, omdat het eigendom van de Nederlandse staat is.