Snippergroen

De gemeente Putten start met het actief uitgeven van openbaar groen, ook wel snippergroen genoemd. Snippergroen zijn kleine stroken openbaar groen zonder belangrijke functie, direct grenzend aan een particulier perceel, met een maximum oppervlakte van 100 m². Eigenaren van woningen krijgen hiermee de gelegenheid stroken gemeentegrond te kopen, onder voorbehoud van gemeentelijke goedkeuring. Voor inwoners van de gemeente Putten is dit een uitgesproken kans om hun perceel te vergroten. Tevens zal oneigenlijke ingebruikname van gemeentegrond worden geregeld. 

Snippergroen online aanvragen

Voorwaarden

Als u hebt aangegeven een stukje gemeentegrond te willen kopen, gaan wij toetsen of de grond uitgeefbaar is. De gemeente geeft de grond niet uit als:

  • het openbaar groen rond uw woning een belangrijk onderdeel is van het wijkgroen, de ecologische- of groenstructuur;
  • er sociaal- of verkeersonveilige situaties, zoals verminderd zicht of onoverzichtelijkheid, ontstaan;
  • er een onlogische, moeilijk te onderhouden en slecht te handhaven kadastrale grens ontstaat (kantelenvorming), bijvoorbeeld ten opzichte van naastgelegen panden;
  • er kabels en/of leidingen in de grond liggen die een verkoop tegengaan. Dit zal per situatie worden bekeken;
  • het openbaar groen niet direct grenst aan uw eigendom;
  • u niet de eigenaar, maar huurder bent van het aangrenzend pand.

Kosten

De prijs van de grond is gedurende het project Snippergroen vastgelegd op € 65,00. Voor dit tarief geldt: kosten koper. ‘Kosten koper’ betekent dat de notariskosten en overdrachtsbelasting voor rekening van de koper komen.

Liever niet online invullen?

Wilt u het formulier liever niet online invullen, dan kunt u het formulier 'Snippergroen - aanvraag (PDF, 195kB)'  downloaden, uitprinten en invullen.

Meer informatie

Zie voor meer informatie de folder 'Snippergroen in Putten (PDF, 2,09MB)'

Contactgegevens

Voor verdere vragen over het project Snippergroen kunt u de veelgestelde vragen raadplegen. Daarnaast kunt u contact opnemen met mevrouw Otto via telefoonnummer (0341) 359 767 of via het e-mailadres snippergroen@putten.nl.