Briefadres

Voor het aanvragen van een briefadres kunt u een afspraak maken. U kunt ook zonder afspraak een briefadres aanvragen bij de afdeling Burgerzaken.

Afspraak maken voor het aanvragen van een briefadres

Het is wettelijk verplicht dat u wordt ingeschreven op het adres waar u woont of verblijft. In bepaalde uitzonderingsgevallen kunt u op een briefadres worden ingeschreven, onder anderen bij verblijf in bepaalde instellingen voor gezondheidszorg, kinderbescherming of penitentiaire instellingen of bij het ontbreken van een woonadres. Een briefadres moet altijd een bestaand adres zijn en kan dus geen postbus zijn. De hoofdbewoner van het betreffende adres dient voor uw inschrijving op zijn adres schriftelijk toestemming te geven.

Voorwaarden

  • U heeft geen vaste woon- of verblijfplaats (de gemeente onderzoekt dit) of u wilt om veiligheidsredenen een briefadres aanvragen (de burgemeester beoordeelt dit).
  • Het briefadres is in Nederland.
  • Het briefadres is geen postbus.
  • Bij een adres van een bedrijf of een instelling is het aangewezen als briefadres door de gemeente.
  • U heeft een duidelijke reden voor de aanvraag.

Meenemen

  • Een schriftelijke uitleg, waarin u vertelt waarom u een briefadres nodig heeft.
  • Schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner/eigenaar van het briefadres.
  • Een kopie van het geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner/eigenaar.
  • Een geldig identiteitsbewijs van uzelf.

Contactgegevens

T (0341) 359 670