Eerste inschrijving in Nederland

Een aangifte ''eerste inschrijving'' geldt voor burgers die zich vanuit het buitenland voor het eerst in Nederland vestigen of al eerder ingeschreven hebben gestaan.De aangifte dient binnen vijf dagen na aanvang van verblijf in Nederland in persoon te geschieden. Deze aangifte is ook van toepassing op kinderen. Ook kinderen moeten in persoon verschijnen.

Voorwaarden

U moet over de juiste documenten beschikken om in Nederland te mogen wonen.

Als u met uw hele gezin naar Nederland verhuist, moeten ook uw partner en uw kinderen zich persoonlijk inschrijven.

Aanvraag

Contactgegevens

Gemeente Putten

T.a.v. Burgerzaken

Postbus 400

3880 AK  PUTTEN

T (0341) 359 674

Termijn

U moet binnen 5 werkdagen na uw aankomst in Nederland naar de gemeente gaan.

Als u zich niet houdt aan de aangiftetermijn, kan de gemeente u een boete opleggen.

Aanpak

De gemeente heeft het volgende van u nodig:

 • een geldig identiteitsbewijs, zoals een paspoort of een ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
 • een bewijs dat u woonruimte heeft, zoals een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van het pand
 • een akte van geboorte, als u geboren bent in het buitenland.
 • bij een vreemde nationaliteit van buiten de Europese Unie: een bewijs van rechtmatig verblijf. Dit vraagt u aan bij de IND.
 • als u uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba komt: een verhuisbericht
 • eventueel de volgende akten:
  • een huwelijks- of een echtscheidingsakte
  • een akte van overlijden (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden)
  • geboorteakten van de kinderen

Heeft u een bewijs van uitschrijving uit het vorige land? Neem dat dan ook mee.