Aangifte verhuizing naar het buitenland

Verhuizing naar het buitenland geeft u door als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent. Dit hoeft niet een aaneengesloten periode te zijn. U geeft uw verhuizing naar het buitenland maximaal 5 dagen voor vertrek door aan de gemeente. In de aangifte geeft u aan wanneer u vertrekt, in welk land u zult verblijven en wat uw oude en nieuwe adres is. 

U kunt uw verhuizing naar het buitenland alleen online aangeven als alle bewoners van het adres tegelijk emigreren. Is dit niet het geval? Dan moet u en iedereen die wel met u meegaat persoonlijk bij de gemeente langskomen. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar. 

Uw verhuizing naar het buitenland online aangeven via DigiD

Afspraak maken voor het aangeven van uw verhuizing naar het buitenland

Zodra de verhuizing is verwerkt, ontvangt u hiervan een kennisgeving. U wordt uitgeschreven op de dag dat u uw verhuizing doorgeeft .De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die zijn aangesloten op de basisregistratie personen (BRP), zoals de Belastingdienst en de pensioenfondsen. Als u geen aangifte doet van emigratie, kan de gemeente u een boete opleggen.

Voorwaarden

De aangifte van verhuizing kan gedaan worden door:

  • Uzelf, als u 16 jaar en ouder bent.
  • Door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen.
  • Samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar (alleen als verhuizing plaatsvindt van en naar hetzelfde adres).
  • Samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar (alleen als verhuizing plaatsvindt van en naar hetzelfde adres).
  • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.

Kosten

  • Het doorgeven van een verhuizing is gratis.
  • Een bewijs van uitschrijving kost € 9,70. Deze kunt u aanvragen bij de aangifte van de verhuizing of op een later tijdstip bij een gemeente met een loket voor niet-ingezetenen, een RNI-gemeente. Op de website van de rijksoverheid ziet u een overzicht van de RNI-gemeenten. De dichtsbijzijnde RNI-gemeente is gemeente Zwolle.

Meenemen

  • Een geldig legimitatiebewijs. 

Liever niet online invullen?

Wilt u het aanvraagformulier liever niet online invullen, dan kunt u het formulier 'Verhuizing - aangifte (PDF, 155kB)' downloaden, uitprinten en invullen. 

Contactgegevens

T (0341) 359 670