Aangifte (her)vestiging vanuit het buitenland

Voor het aangeven van een (her)vestiging vanuit het buitenland kunt u een afspraak maken. U kunt ook zonder afspraak een (her)vestiging vanuit het buitenland aangeven bij de afdeling Burgerzaken.

Afspraak maken voor het aangeven van uw (her)vestiging vanuit het buitenland

Wanneer u zich vanuit het buitenland in Nederland (her)vestigt, dan kunt u hiervan bij de gemeente aangifte doen. Deze aangifte is ook van toepassing op personen die zijn uitgeschreven met "Vertrek onbekend waarheen".

Voorwaarden

Als u met uw hele gezin naar Nederland verhuist, moeten ook uw partner en uw kinderen zich persoonlijk inschrijven.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Een huurcontract, eigendomsbewijs of toestemmingsverklaring hoofdbewoner.
  • Een geboorteakte (indien geboren in het buitenland).
  • Een bewijs van rechtmatig verblijf in Nederland.
  • voor mensen die uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba komen: een verhuisbericht.
  • Indien van toepassing: huwelijks- of echtscheidingsakte, akte van overlijden, geboorteakten kinderen.

Termijn

U moet binnen 5 werkdagen na uw aankomst in Nederland naar de gemeente gaan. Als u zich niet houdt aan de aangiftetermijn, kan de gemeente u een boete opleggen.

Contactgegevens

T (0341) 359 670