Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Aangifte (her)vestiging vanuit het buitenland

Voor het aangeven van een (her)vestiging vanuit het buitenland kunt u een afspraak maken. U kunt ook zonder afspraak een (her)vestiging vanuit het buitenland aangeven bij de afdeling Burgerzaken.

Afspraak maken voor het aangeven van uw (her)vestiging vanuit het buitenland

Zonder afspraak uw (her)vestiging vanuit het buitenland aangeven

Wanneer u zich vanuit het buitenland in Nederland (her)vestigt, dan kunt u hiervan bij de gemeente aangifte doen. Deze aangifte is ook van toepassing op personen die zijn uitgeschreven met "Vertrek onbekend waarheen".

Voorwaarden

Als u met uw hele gezin naar Nederland verhuist, moeten ook uw partner en uw kinderen zich persoonlijk inschrijven.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Een huurcontract, eigendomsbewijs of toestemmingsverklaring hoofdbewoner.
  • Een geboorteakte (indien geboren in het buitenland).
  • Een bewijs van rechtmatig verblijf in Nederland.
  • voor mensen die uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba komen: een verhuisbericht.
  • Indien van toepassing: huwelijks- of echtscheidingsakte, akte van overlijden, geboorteakten kinderen.

Termijn

U moet binnen 5 werkdagen na uw aankomst in Nederland naar de gemeente gaan. Als u zich niet houdt aan de aangiftetermijn, kan de gemeente u een boete opleggen.

Contactgegevens

T (0341) 359 670