Bomen en struiken in relatie met buren

De plantafstand van de beplanting op/bij de erfgrens is voor hagen en struiken 50 centimeter, voor bomen in dit 2 meter. Als u last hebt van overhangende takken en doorschietende wortels ,probeer dit dan in overleg met de buren op te lossen. Lukt dit niet, dan kunt u schriftelijk en aangetekend verzoeken om de overhangende takken te snoeien. Na het uitblijven van een reactie (de reactietermijn is 6 weken) mogen de buren zelf de tak verwijderen. Hierbij mag het erf van de eigenaar niet worden betreden.

Voor het verwijderen van wortels is geen schriftelijk verzoek nodig. Om een burengeschil over een boom of hoogte van een heg niet uit de hand te laten lopen, kan door de betrokkenen een onpartijdig iemand worden gevraagd voor advies. men kan bijvoorbeeld een (boom/groen) verzorgingsdeskundige vragen voor het geven van een bemiddelend snoei-advies.

In de wetgeving is hier weinig over vastgelegd, met uitzondering van art. 42 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek-boek 5.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Ruimte, telefoonnummer 06 150 88 538. U kunt ook informatie verkrijgen via de website van de Bomenstichting.