Onkruidbestrijding

De gemeente Putten bestrijdt onkruid op verhardingen zoals wegen, straten, pleinen en trottoirs. Voorgaande jaren werd het onkruid op een makkelijke en goedkope manier bestreden door te spuiten met onkruidbestrijdingsmiddelen die glyfosaat bevatten. Sinds 1 april 2016 mogen gemeenten geen chemische middelen meer gebruiken vanwege de negatieve effecten voor het milieu.

Onkruid verbranden met hete lucht

De gemeente bestrijdt het onkruid op een duurzame manier. Op stoepen, parkeerplaatsen en overige bestratingen met klinkers en rondom obstakels verbranden we het onkruid met hete lucht. Onkruid in goten wordt voornamelijk verwijderd door te borstelen met een veegmachine. Plekken die machinaal onbereikbaar zijn, worden handmatig behandeld. Dit gebeurt met een strimmer met nylon koord. Een veel gehoorde opmerking is dat de wortels dan blijven zitten en het onkruid zo weer doorgroeit. Dat klopt, maar door het afmaaien put je de plant uit.

Van mei tot en met oktober worden deze werkzaamheden enkele malen uitgevoerd.

Doordat er geen chemische middelen meer gebruikt mogen worden, groeien er meer (on)kruiden in de goten. Vooral varkensgras is een taai onkruid dat lastig te bestrijden is. Door het extra inzetten van een borstelmachine wordt deze overlast bestreden.

We realiseren ons dat door deze duurzame manier van werken het straatbeeld verandert en er meer (on)kruiden op de bestratingen en goten zichtbaar aanwezig zijn. Het uitgangspunt is om het kwaliteitsniveau te hanteren dat door de gemeenteraad is vastgesteld.

Helpt u ook?

Als inwoner kunt u helpen door opgeschoten groen in het trottoir voor uw huis handmatig te verwijderen. Gebruik hierbij geen chemische middelen.

Natuurlijk kunt u uw klacht of melding over onkruid op verhardingen aan de gemeente doorgeven via www.verbeterdebuurt.nl of u kunt bellen met het meldpunt via telefoonnummer (0341) 359 686.