Straatverlichting

U kunt meldingen over kapotte straatverlichting doorgeven aan de gemeente. Ook kunt u hier klachten melden. Bijvoorbeeld over beschadigde lantaarnpalen en de tijdstippen dat de verlichting aan of uit is.
Het onderhoud gebeurt volgens een vastgelegde planning. Dit betekent dat alleen bij storingen die de (verkeers)veiligheid en de openbare orde in gevaar brengen direct onderhoud wordt gepleegd.

Als u merkt dat de openbare verlichting het niet meer doet, kunt u dit via de website www.verbeterdebuurt.nl aan de gemeente doorgeven. U kunt ook bellen met telefoonnummer (0341) 359 686 (tijdens kantooruren). Uw melding wordt geregistreerd en doorgegeven aan de desbetreffende afdeling.

De storing meldt u door de straatnaam en het nummer van de lichtmast door te geven. Dit nummer is op circa 2 meter hoogte op de mast geplakt en is herkenbaar aan zwarte cijfers op een gele achtergrond. Hierdoor is de exacte plaat van de lichtmast bekend en kan de gemeente opdracht geven de kapotte verlichting te repareren. Het is ondoenlijk om alle storingen afzonderlijk op te lossen. De gemeente bundelt daarom de binnengekomen meldingen en eens per twee weken worden de reparaties uitgevoerd.

's Avonds en in het weekend kunt u een storing - bijvoorbeeld als in een wijk of straat de verlichting uitvalt of als er op een belangrijk punt (bijvoorbeeld een wegkruising) een lamp niet werkt - rechtstreeks melden bij de reparateur van de firma Dynniq, telefoonnummer (085) 7607 240.

Aanvraag

U neemt contact op met de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en aanleg van straatverlichting.

Contactgegevens

Gemeente Putten

T.a.v. Ruimte

Postbus 400

3880 AK  PUTTEN

T (0341) 359 686