Groenrenovatie Husselerveld

In 2022 wordt het groen in de wijk Husselerveld gerenoveerd. De wijk is in de jaren ‘90 gebouwd en ondertussen zijn er plantvakken in de wijk versleten, gedateerd en/of groeit er veel onkruid in. Bomen die aan vervanging toe zijn, worden gelijk bij deze renovatie meegenomen. Dat betreffen vaak bomen van een derde grootte die aan het einde van hun levensduur zijn, maar ook bomen die een slechte kwaliteit hebben. Binnen de Gemeente Putten is het beleid dat bij iedere boom die door een groenrenovatie verdwijnt, er één nieuwe boom moet worden aangeplant.

Visie

De wijk Husselerveld sluit aan op het half-open landschap aan de westkant van Putten. Deze landschappelijke onderlegger is de basis om het karakter en de identiteit van de woonwijk te benadrukken. Ter bevordering van de oriëntatie binnen de wijk is een nieuw systeem bedacht voor de groeninvulling, waarbij rekening is gehouden met de verkeersveiligheid.

  • De hoofdingangen van de wijk worden geaccentueerd met vaste planten en siergrassen.
  • De hoofdroute voor auto’s wordt zoveel mogelijk begeleid door bloemrijk gras: ‘fladderstroken’ voor vlinders en wilde bijen met wintergroene heesters.
  • De hoofdroute voor de fiets wordt zoveel mogelijk begeleid door gemaaid gras met verwilderingsbollen.
  • Woonstraten worden ingericht met vakbeplanting en bomen.
  • Sociale betrokkenheid wordt bevorderd door het volgende aan te bieden:
    • een boomspiegel te adopteren: er start een pilot in een gedeelte van de wijk, keuze uit vaste planten, siergrassen en éénjarigen (aanwezig boomschors wordt vervangen)
    • eetbaar groen toe te voegen: fruitbomen, bessenstruiken waaronder vogelbosjes en eventueel toevoegen van zaaibakken

Bij de soortkeuze van de nieuwe aanplant wordt ingespeeld op het veranderende klimaat en het bevorderen van biodiversiteit. Daarnaast wordt rekening gehouden met de toepassing ervan in de openbare ruimte, het beheer en de seizoensbeleving.

Inventarisatiekaarten & Beplantingskaarten

Op de inventarisatiekaarten en de beplantingskaarten is te zien wat wij bij u in de wijk gaan doen aan groenrenovatie.

Bijlagen

Meer informatie

Ongeveer 75 inwoners kwamen naar de informatieavond. Het ontwerpteam heeft de aanmerkingen verwerkt in een op onderdelen aangepast ontwerp. Bijna iedere bezoeker van de inloopavond heeft thuis een persoonlijke uitleg gekregen. De grasstroken zijn vervangen voor een mix van laagblijvende heesters. De bestaande bomen in de wijk krijgen een snoeibeurt naast de nieuw aan te planten bomen. De beplantingslijst is klaar en de planten zijn besteld.

De aanbestedingsdocumenten zijn gemaakt. Zodat de aannemers een offerte kunnen maken om het werk uit te voeren. Om het werk te kunnen gunnen moeten de inschrijvers naast hun kostenraming ook een gedegen plan van aanpak aanleveren. Een van de voorwaarde zal zijn dat er straat voor straat opgeschoond wordt. Vervolgens wordt er direct ingeplant. Zo zal de impact van de werkzaamheden beperkt blijven en blijft de wijk in de periode van de renovatie aantrekkelijk.

Planning

In oktober worden alle bomen in het plangebied gesnoeid. Op 1 november hopen wij de groenrenovatie te beginnen. Zodat wij de renovatie rond 1 februari 2023 kunnen afronden. Deze planning is afhankelijk van een geslaagde aanbesteding, levering van het bestelde plantgoed en het uitblijven van extreme weersomstandigheden.

Vragen?

Voor vragen kunt u mailen naar mvoogt@putten.nl.