Niet-recreatief gebruik recreatieterreinen

Recreatieterreinen in Putten zijn alleen voor recreatief gebruik. Dit staat in het bestemmingsplan. Alle andere vormen van gebruik mogen niet. Denk aan permanente bewoning, huisvesting van arbeidskrachten, enzovoort.

Het college heeft in 2020 de Beleidsregels doorbouwend recreatief (PDF, 334kB) vastgesteld. Hierin vindt u de regels en aanpak bij handhavend optreden tegen niet-recreatief gebruik. Deze beleidsnota is een uitwerking op het Integraal handhavingsbeleid.

Heeft u vragen? Bel met de afdeling Ruimte, telefoonnummer (0341) 359 726.