Verloren of gevonden voorwerpen

De gemeente heeft het beheer over de meldingen van gevonden en verloren voorwerpen. Bent u iets verloren? Of hebt u iets gevonden? Maak een melding.

U kunt een gevonden of verloren voorwerp, zoals een portemonnee, tas of kentekenplaat online melden of zoeken via www.verlorenofgevonden.nl.

Gevonden voorwerpen online melden

Verloren voorwerpen online zoeken

U kunt het ook melden bij de Servicebalie van de gemeente Putten. Dit kan via telefoonnummer (0341) 359 611 of u geeft het gevonden voorwerp af tijdens de openingstijden.

Document kwijt?

Bent u uw identiteitsbewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs) kwijt? Dat moet u bij de gemeente een zogeheten verklaring van verlies of diefstal tekenen. U kunt direct een nieuw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart aanvragen. Vermissing van een rijbewijs kunt u ook online melden via www.rdw.nl U heeft hier wel DigiD voor nodig.

De gemeente neemt de melding en de aanvraag - ook bij een misdrijf - in behandeling. De medewerker van de gemeente controleert de melding van vermissing. Bij vermoeden van misbruik verwijst de gemeente de aanvrager door naar de politie voor verder onderzoek. Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven, doe aangifte bij de politie.

Aangifteplicht

Zie de Regeling Gevonden Voorwerpen in het Burgerlijk Wetboek. Deze beschrijft de rechten en plichten van de vinder en van de eigenaar die iets verloren is. Wie iets vindt, kan dat volgens de wet bij de gemeente brengen. De wet kent geen vindersplicht, wel een aangifteplicht. U bent niet verplicht een voorwerp dat u vindt op te rapen. Maar raapt u een voorwerp op? Dan moet u het ‘met bekwame spoed’, dus redelijk snel, bij de gemeente aangeven.

Dit geldt ook voor ondernemers. Vindt u een voorwerp in uw winkel? En bent u niet de eigenaar? U moet dit bij de gemeente aangeven.

Vindt u een officieel document? Zoals een identiteitsbewijs of rijbewijs. U bent verplicht dit af te geven bij de gemeente waar het gevonden is. Dit kan namelijk nooit uw eigendom worden, omdat het eigendom van de Nederlandse staat is.