Speelruimteplan gemeente Putten

“Leidraad Speelruimteplan ‘14” vastgesteld.

De huidige keuze van speellocaties en speeltoestellen is gebaseerd op het speelruimtebeleidsplan dat dateert uit 2004. Sindsdien is de demografische opbouw van de wijken gewijzigd, deze wijzigingen is nu doorgevoerd in het speelruimtebeleid van de gemeente.

Het Speelruimteplan'14 richt zich op de toekomstige inrichting van speelruimte in de gemeente Putten voor de periode 2015 - 2024 en schetst een wenselijk streefbeeld voor het jaar 2024. In de in dit rapport opgestelde visie voor speelruimte worden de uitgangspunten en bevindingen uit de analyse vertaald naar een concreet advies per buurt.

Hieronder kunt u de Leidraad speelruimteplan 2015 (PDF, 29,5MB) lezen en het Fotoboek Putten (PDF, 18,2MB) bekijken.