Archeologie

De regioarcheoloog behartigt de archeologische belangen bij ruimtelijke ontwikkelingen op de Noord-Veluwe. Sinds 2009 ondersteunt hij de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten op het gebied van archeologie. Daarbij speelt publieksbereik een belangrijke rol.

  • Archeologie beleid

    Gemeenten zijn wettelijk verplicht bekende archeologische waarden en te verwachten waarden in hun bestemmingsplannen op te nemen en regels te verbinden aan bodemroerende activiteiten. Hiertoe hebben de gemeenten archeologische verwachtingskaarten laten opstellen die vertaald zijn naar beleid. Buiten het regelen van archeologie in bestemmingsplannen, kunnen gemeenten ook aanvullend beleid maken op het gebied van publieksbereik, archeologie als inspiratiebron voor ontwikkelingen, de inzet van vrijwilligers, etc.

  • Informatie voor inwoners

    Ben ik verplicht een archeologische vondst te melden? Wanneer krijg ik te maken met een archeologisch onderzoek? Mag iedereen een archeologisch onderzoek uitvoeren? Wie betaalt een archeologisch onderzoek? Op deze pagina vindt u antwoorden op deze en andere vragen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de regioarcheoloog.

  • Smaakmakende projecten

    Voorbeelden van smaakmakende projecten en verbeeldingsopgaven om het publiek het verhaal te kunnen vertellen.