Groenrenovatie

 • Groenrenovatie Husselerveld

  In 2022 wordt het groen in de wijk Husselveld gerenoveerd. De wijk is in de jaren ‘90 gebouwd en ondertussen zijn er plantvakken in de wijk versleten, gedateerd en/of groeit er veel onkruid in. Bomen die aan vervanging toe zijn, worden gelijk bij deze renovatie meegenomen. Dat betreffen vaak bomen van een derde grootte die aan het einde van hun levensduur zijn, maar ook bomen die een slechte kwaliteit hebben. Binnen de Gemeente Putten is het beleid dat bij iedere boom die door een groenrenovatie verdwijnt, er één nieuwe boom moet worden aangeplant.

 • Groenrenovatie Stationsstraat

  In 2021 gaan we, samen met de renovatie van de weg, het groen op de Stationsstraat vernieuwen. Bij de rotonde van de Stationsstraat en Jan Nijenhuisstraat leggen we een Wadi aan. Deze wadi moet piekbuien, die door de klimaatverandering steeds vaker voorkomen, kunnen opvangen. Daarnaast renoveren we het groen rondom de Wadi. Ook willen we op kleine schaal groen toevoegen aan de Stationsstraat.

 • Groenrenovatie Jan Nijenhuisstraat en Wallenbergstraat

  In 2021 gaan we, samen met de realisatie van een aantal nieuwe woningen, het groen op de Jan Nijenhuisstraat en Wallenbergstraat vernieuwen. Het gaat om de groenvakken. In het groenplan worden er nieuwe bomen, hagen en sierheesters aangeplant. Hierbij houden we rekening met de klimaatverandering en steeds langere droogten. Bij de rotonde van de Stationsstraat en Jan Nijenhuisstraat leggen we een Wadi aan. Deze wadi moet piekbuien, die door de klimaatverandering steeds vaker voorkomen, opvangen. Daarnaast vernieuwen we het groen rondom de Wadi.

 • Groenrenovatie Buiten Eng

  In 2021 gaan we het groen in de wijk Buiten Eng renoveren. De wijk is in de jaren ‘80 gebouwd en ondertussen zijn er plantvakken in de wijk versleten, gedateerd en groet er veel onkruid in. Bomen die aan vervanging toe zijn, worden gelijk bij deze renovatie meegenomen. Dat betreffen vaak bomen van een derde grootte die aan het einde van hun levensduur zijn, maar ook bomen die een slechte kwaliteit hebben. Binnen de Gemeente Putten is het beleid dat bij iedere boom die door een groenrenovatie verdwijnt, er één nieuwe boom moet worden aangeplant.

 • Groenrenovatie gemeente Putten

  De gemeente Putten kenmerkt zich door veel openbaar groen. Inwoners, bedrijven en toeristen waarderen het groene karakter in hun woon-, werk- en leefomgeving.

 • Aanvraag openbaar groen en restgrond

  De openbare ruimte is bedoeld voor publieke voorzieningen waar alle inwoners gebruik van (kunnen) maken. Bijvoorbeeld voor wegen/ straten, bermen en openbare groenvoorzieningen. Openbaar groen maakt onderdeel uit van de openbare ruimte en is van de gemeente.