Groenrenovatie Buiten Eng

In 2021 gaan we het groen in de wijk Buiten Eng renoveren. De wijk is in de jaren ‘80 gebouwd en ondertussen zijn er plantvakken in de wijk versleten, gedateerd en groet er veel onkruid in. Bomen die aan vervanging toe zijn, worden gelijk bij deze renovatie meegenomen. Dat betreffen vaak bomen van een derde grootte die aan het einde van hun levensduur zijn, maar ook bomen die een slechte kwaliteit hebben. Binnen de Gemeente Putten is het beleid dat bij iedere boom die door een groenrenovatie verdwijnt, er één nieuwe boom moet worden aangeplant.

Ontwerptekeningen inzien

De ontwerptekeningen van de groenrenovatie kunt u per deelgebied hieronder downloaden.

Planning

Door het coronavirus spelen er verschillende factoren die vertraging zouden kunnen veroorzaken tijdens de werkzaamheden. Wij streven er echter naar om de werkzaamheden in het voorjaar van 2021 af te ronden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M. van der Sluijs, via telefoonnummer (0341) 359 611.