Groenrenovatie Husselerveld

In 2022 wordt het groen in de wijk Husselveld gerenoveerd. De wijk is in de jaren ‘90 gebouwd en ondertussen zijn er plantvakken in de wijk versleten, gedateerd en/of groeit er veel onkruid in. Bomen die aan vervanging toe zijn, worden gelijk bij deze renovatie meegenomen. Dat betreffen vaak bomen van een derde grootte die aan het einde van hun levensduur zijn, maar ook bomen die een slechte kwaliteit hebben. Binnen de Gemeente Putten is het beleid dat bij iedere boom die door een groenrenovatie verdwijnt, er één nieuwe boom moet worden aangeplant.

Visie

De wijk Husselerveld sluit aan op het half-open landschap aan de westkant van Putten. Deze landschappelijke onderlegger is de basis om het karakter en de identiteit van de woonwijk te benadrukken. Ter bevordering van de oriëntatie binnen de wijk is een nieuw systeem bedacht voor de groeninvulling, waarbij rekening is gehouden met de verkeersveiligheid.

  • De hoofdingangen van de wijk worden geaccentueerd met vaste planten en siergrassen.
  • De hoofdroute voor auto’s wordt zoveel mogelijk begeleid door bloemrijk gras: ‘fladderstroken’ voor vlinders en wilde bijen met wintergroene heesters.
  • De hoofdroute voor de fiets wordt zoveel mogelijk begeleid door gemaaid gras met verwilderingsbollen.
  • Woonstraten worden ingericht met vakbeplanting en bomen.
  • Sociale betrokkenheid wordt bevorderd door het volgende aan te bieden:
    • een boomspiegel te adopteren: er start een pilot in een gedeelte van de wijk, keuze uit vaste planten, siergrassen en éénjarigen (aanwezig boomschors wordt vervangen)
    • eetbaar groen toe te voegen: fruitbomen, bessenstruiken waaronder vogelbosjes en eventueel toevoegen van zaaibakken

Bij de soortkeuze van de nieuwe aanplant wordt ingespeeld op het veranderende klimaat en het bevorderen van biodiversiteit. Daarnaast wordt rekening gehouden met de toepassing ervan in de openbare ruimte, het beheer en de seizoensbeleving.

Inventariatiekaarten & Beplantingskaarten

Op de inventarisatiekaarten en de beplantingskaarten is te zien wat wij bij u in de wijk gaan doen aan groenrenovatie.

Bijlagen

Meer informatie

In het voorjaar wordt er een inloopbijeenkomst georganiseerd. Meer informatie hierover vindt u binnenkort op de website.