Groenrenovatie Jan Nijenhuisstraat en Wallenbergstraat

In 2021 gaan we, samen met de realisatie van een aantal nieuwe woningen, het groen op de Jan Nijenhuisstraat en Wallenbergstraat vernieuwen. Het gaat om de groenvakken. In het groenplan worden er nieuwe bomen, hagen en sierheesters aangeplant. Hierbij houden we rekening met de klimaatverandering en steeds langere droogten. Bij de rotonde van de Stationsstraat en Jan Nijenhuisstraat leggen we een Wadi aan. Deze wadi moet piekbuien, die door de klimaatverandering steeds vaker voorkomen, opvangen. Daarnaast vernieuwen we het groen rondom de Wadi.

Bomenbalans

Binnen de Gemeente Putten is het beleid dat bij iedere boom die door een groenrenovatie verdwijnt, er twee nieuwe bomen worden terug geplant. Er worden 23 bomen gekapt aan de Jan Nijenhuisstraat en Wallenbergstraat. Daar komen 21 bomen voor terug. Dat betekent dat er 25 bomen ergens anders gecompenseerd worden.

Ontwerptekeningen inzien

De ontwerptekeningen van de groenrenovatie kunt u per deelgebied hieronder downloaden.

Reageren

Omwonenden konden tot en met woensdag 17 maart 2021 een reactie geven op de ontwerptekeningen. De reacties worden nu verwerkt en waar mogelijk meegenomen in het definitief ontwerp.

Planning

Door het coronavirus spelen er verschillende factoren die vertraging kunnen veroorzaken tijdens de werkzaamheden. Wij proberen de werkzaamheden in het najaar van 2021, of anders uiterlijk in het voorjaar van 2022 af te ronden. Zo kunt u in de zomer van 2022 genieten van het nieuwe groen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M. van der Sluijs, via telefoonnummer (0341) 359 611.