Groenrenovatie Stationsstraat

In 2021 gaan we, samen met de renovatie van de weg, het groen op de Stationsstraat vernieuwen. Bij de rotonde van de Stationsstraat en Jan Nijenhuisstraat leggen we een Wadi aan. Deze wadi moet piekbuien, die door de klimaatverandering steeds vaker voorkomen, kunnen opvangen. Daarnaast renoveren we het groen rondom de Wadi. Ook willen we op kleine schaal groen toevoegen aan de Stationsstraat.

Bomenbalans

Binnen de Gemeente Putten is het beleid dat bij iedere boom die door een groenrenovatie verdwijnt, er twee nieuwe bomen worden terug geplant. Er worden 3 bomen gekapt voor de wadi. Er worden 5 nieuwe bomen aangeplant in het parkje op de hoek van de Stationsstraat met de Jan Nijenhuisstraat. Dit betekent dat er één boom ergens anders gecompenseerd wordt.

Ontwerptekeningen inzien

De ontwerptekeningen van de groenrenovatie kunt u per deelgebied hieronder downloaden.

Reageren

Omwonenden konden tot en met woensdag 17 maart 2021 een reactie geven op de ontwerptekeningen. De reacties worden nu verwerkt en waar mogelijk meegenomen in het definitief ontwerp.

Planning

Door het coronavirus spelen er verschillende factoren die vertraging kunnen veroorzaken tijdens de werkzaamheden. Wij proberen de werkzaamheden in het najaar van 2021, of anders uiterlijk in het voorjaar van 2022 af te ronden. Zo kunt u in de zomer van 2022 genieten van het nieuwe groen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M. van der Sluijs, via telefoonnummer (0341) 359 611.