Huis kopen, huren of verhuren

 • Huren of kopen in Putten

  Alles over huren of kopen in Putten.

 • Starterslening koopwoning

  Starters hebben het moeilijk op de woningmarkt. De gemeente Putten wil de starter een steuntje in de rug geven. In samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) zetten wij de Starterslening in.

 • Urgentieverklaring woningzoekende

  Er is een grote vraag naar sociale huurwoningen. Om een woning te krijgen is er vaak een lange inschrijftijd nodig bij een woningstichting. Heeft u geen lange inschrijftijd, maar wel snel een (andere) woning nodig? Dan krijgt u in sommige gevallen voorrang.

 • Inzage gemeentelijk beperkingenregister

  Op sommige panden of stukken grond heeft de gemeente een publiekrechtelijke beperking gegeven. Deze beperkingen bepalen wat u met het gebouw of het stuk grond mag doen.

 • Niet-recreatief gebruik recreatieterreinen

  Recreatieterreinen in Putten zijn alleen voor recreatief gebruik. Dit staat in het bestemmingsplan. Alle andere vormen van gebruik mogen niet. Denk aan permanente bewoning, huisvesting van arbeidskrachten, enzovoort.

 • Pand als woning gebruiken

  Het is verboden een gebouw dat geen woning is te gaan gebruiken als woning. Wilt u dit toch? Dan moet u een vergunning aanvragen.

 • Vergunning tijdelijke verhuur woningen

  Voor het tijdelijk verhuren van een woning hebt u een vergunning nodig. U kunt deze vergunning aanvragen voor woningen die op de nominatie staan om gesloopt of gerenoveerd te worden. Ook woningen die bestemd zijn om verkocht te worden en die in afwachting daarvan leeg staan, kunnen in aanmerking komen voor tijdelijke verhuur.

 • Aanvraag huurtoeslag

  Huurtoeslag is een financiële vergoeding die u voor de huur van uw huis kunt ontvangen. Het bedrag van de huurtoeslag hangt af van uw jaarinkomen en dat van uw eventuele toeslagpartner en medebewoner(s). Een toeslagpartner is bijvoorbeeld een echtgenoot of een geregistreerde partner.

 • Woonwagenstandplaats

  De gemeente heeft specifieke ruimtes ingericht voor het plaatsen van woonwagens. Bent u hierin geïnteresseerd? Dan kan de gemeente u op basis van vastgestelde regels een standplaats toewijzen.