Meer

 • Antireclamesticker

  U kunt bij de gemeente een antireclamesticker ophalen als u geen ongeadresseerde post, zoals reclamefolders, meer wilt ontvangen. 

 • Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)

  Het Kadaster beheert o.a. de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Het Kadaster ontvangt de gegevens van deze basisregistraties van de gemeente. Wanneer u de gegevens van de BAG wilt raadplegen, zijn er twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat u zoekt via een kaart waar u bijvoorbeeld het adres in geeft. Alle panden, verblijfsobjecten en eventuele standplaatsen in de buurt van het ingegeven adres worden getoond. De andere mogelijkheid is dat u de administratieve gegevens rechtstreeks benaderd. Mochten de gegevens onjuist of onvolledig zijn dan kunt u de melden bij de gemeente.

 • Beleidsplan Integraal beheer openbare ruimte

  Documenten beleidsplan integraal beheer openbare ruimte.

 • Buurtbemiddeling

  Radiolawaai, blaffende honden, overhangende takken, pesterijen, stankoverlast. Zomaar enkele zaken die oorzaak kunnen zijn van irritatie onder buren en buurtbewoners, soms oplopend tot diepgaande conflicten. En dat is jammer. Dat gaat ten koste van het leef plezier en gezondheid. Buurtbemiddeling helpt burenruzies op te lossen.

 • Integraal handhavingsbeleid

  Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de handhaving van regels.

 • Meldpunt openbare ruimte

  De zorg voor de openbare ruimte is een taak van de gemeente. Bij openbare ruimte moet u denken aan plekken die voor iedereen toegankelijk zijn. Denk aan straten, parken, plantsoenen, speelterreinen en voet-/fietspaden.

 • Verloren of gevonden voorwerpen

  De gemeente heeft het beheer over de meldingen van gevonden en verloren voorwerpen. Bent u iets verloren? Of hebt u iets gevonden? Maak een melding.