Speelplek Klaas Frisohof

De gemeente Putten zorgt graag voor een bespeelbare woonomgeving. Dit betekent dat speelplaatsen veilig, aantrekkelijk, uitdagend, toegankelijk en vooral heel leuk moeten zijn.

In het centrumgebied van Putten is spelen schaars. Wij krijgen dan ook regelmatig verzoeken hier meer speelgelegenheid te bieden. De wadi aan het Klaas Frisohof is daarom geselecteerd als potentieel nieuwe speelplek. Deze locatie is niet alleen prettig voor omwonende kinderen maar ook voor bezoekers aan het zorgcentrum. Voor de speeltuin zijn twee ontwerpen gemaakt. Iedereen, jong en oud kan stemmen op hun favoriete ontwerp. Deze ontwerpen zijn tot stand gekomen op basis van gesprekken met de initiatiefnemers. Er is een handtekeningenlijst opgehaald inclusief wensenlijst.

Reageren

U kunt tot en met 28 augustus 2022 een reactie geven op de ontwerptekeningen. Stem op ontwerp 1 of ontwerp 2. U kunt extra wensen of opmerkingen meegeven. Denk aan het wisselen van een type speelvoorziening of het toevoegen van een bankje. Houdt er rekening mee dat een compleet nieuw ontwerp of budgettair ver ingrijpende veranderingen niet mogelijk zijn.

Reactieformulier online invullen

Ontwerptekeningen inzien

De ontwerptekeningen van de speelplaats kunt u hieronder downloaden.

Presentatie Klaas Frisohof ontwerp 1

Presentatie Klaas Frisohof ontwerp 2

Planning

Als de reacties zijn verzameld maken wij het winnende ontwerp aan u bekend. Vervolgens werken wij het winnende ontwerp uit tot een realiseerbaar plan.  
Zonder tegenslagen hopen wij de speeltuin najaar 2022 te realiseren.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M. van der Sluijs, via mail mvdsluijs@putten.nl of bellen met de Servicebalie (0341) 359 611.