Subsidie voor bewoners en bedrijven

De gemeente Putten wil de komende jaren (nog) meer inzetten op een groene leefomgeving. Niet alleen binnen de eigen ruimtelijke projecten, maar ook door het stimuleren van bewoners, bedrijven en scholen om mee te doen. Omdat circa 40% van de bebouwde omgeving bestaat uit particulier terrein, draagt het vergroenen van tuinen, schoolpleinen en bedrijventerreinen in hoge mate bij aan de klimaatbestendigheid en leefbaarheid in een straat, buurt en wijk.

Dit zijn de 6 maatregelen die u kunt nemen

Maatregel Subsidie
1. Een boom planten

€ 35,00 per boom
Maximaal 2 bomen.
Deze subsidie is aanvullend op het boomadoptieplan. Via het boomadoptieplan kunt u kosteloos een boom ontvangen. Die kosteloze bomen zijn echter beperkt beschikbaar. Meer informatie: www.putten.nl/boomadoptieplan.

2. Regenwater afkoppelen € 40,00 (zonder voorzieningen)
€ 50,00 per infiltratiekrat
€ 100,00 per m3 verwijderde grond
Maximaal € 1.000,00
3. Een dak groen(blauw) maken € 20,00 per m2
Maximaal € 2.500,00
4. Bestrating weghalen € 4,00 per m2
Maximaal € 500,00
5. Een regenton, -schutting of -zuil plaatsen € 20,00 per regenton
€ 25,00 per segment
Maximaal 2 tonnen of segmenten
6. Regenwater nuttig gebruiken 20% van de kosten
Maximaal € 500,00

 

Subsidieaanvraag

Voor inwoners en bedrijven is er de komende 4 jaar elk jaar € 50.000 subsidie beschikbaar. U kunt de subsidie stapsgewijs aanvragen:

  1. Dien een aanvraag in op www.veluweduurzaam.nl/stimuleringsregeling. Doe dit voordat u aan de slag gaat.
  2. Veluwe Duurzaam beoordeelt uw aanvraag. Na goedkeuring kunt u aan de slag.
  3. Werkzaamheden afgerond? Vul binnen 6 maanden uw gegevens verder aan in uw online aanvraag. Voeg voor- en na-foto’s toe.
  4. Veluwe Duurzaam controleert of uw aanvraag volledig is.
  5. Veluwe Duurzaam stuurt de volledige aanvraag daarna door naar de gemeente Putten. Voldoet de uitvoering van de werkzaamheden aan de voorwaarden? Dan wordt de subsidie overgemaakt.

Meer informatie

Heeft u vragen over de subsidie voor inwoners en bedrijven? Of heeft u andere vragen? Neem dan gerust contact op met de helpdesk van Veluwe Duurzaam