Vragenlijst leerlingenvervoer

Vragenlijst leerlingenvervoer

De Participatieraad Putten is gevraagd een advies uit te brengen aan het College van Burgemeester & Wethouders over een nieuwe Verordening Leerlingenvervoer. Dat doen wij voor en namens alle gemeenten van de Noord West Veluwe. Om tot dat advies te komen hebben we uw hulp en ondersteuning als ervaringsdeskundigen nodig. Door middel van deze vragenlijst kunnen wij uw bevindingen en ervaring met het schoolvervoer op een goede wijze in ons advies meenemen.

Zou u iets willen veranderen aan het vervoer?
Vindt u het wenselijk dat er een ouderpanel komt dat regionaal 1 of 2 maal per jaar overleg heeft over leerlingenvervoer? We hopen dat de gemeente en een vervoerder bereid zijn een vertegenwoordiger af te vaardigen.
Bent u bereid om zitting te nemen in dat panel? Zo ja, vul hieronder uw gegevens in zodat wij contact met u op kunnen nemen.
Vul uw voornamen in.
Vul uw achternaam in.
Een telefoonnummer bestaat uit tien cijfers.
Een e-mailadres ziet er als volgt uit: jansen@provider.nl

Let op: het invullen van de contactgegevens is alleen nodig indien u interesse heeft om deel te nemen aan het ouderpanel. Anders kunt u het formulier ook anoniem invullen.