Ledensubsidie Sport 2023 - aanvraag (online)

Algemene gegevens

Velden met een * zijn verplicht.

De vereniging ontvangt een basisbedrag van € 200,00 en een bedrag van € 20,00 per jeugdlid met een extra bedrag van € 20,00 per lid met een beperking. De gemeente Putten gaat steekproefsgewijs controleren.

Rechtspersoon zonder winstoogmerk
Statutair gevestigd in Putten
Verplichte vraag: Vul uw straatnaam in.
Verplichte vraag: Een huisnummer bestaat alleen uit cijfers.
Vul uw huisnummertoevoeging in.
Verplichte vraag: Een postcode bestaat uit vier cijfers gevolgd door twee letters.
Verplichte vraag: Vul uw woonplaats in
Verplichte vraag: Een telefoonnummer bestaat uit tien cijfers.
Verplichte vraag: Een e-mailadres ziet er als volgt uit: jansen@provider.nl
Verplichte vraag: