Afval

  • Bedrijfsafval

    De gemeente zamelt voor burgers het afval in. Voor bedrijven en instellingen doet de gemeen-te dit niet als het gaat om afval in rolcontainers. Deze bedrijven en instellingen zorgen zelf voor de inzameling van hun bedrijfsafval.

  • Afvalbrengstation

    De gemeente heeft een afvalbrengstation waar u als inwoner uw afval brengt.

  • Digitale Afvalwijzer

    Een link naar de digitale afvalwijzer.