Bedrijfsafval

De gemeente zamelt voor burgers het afval in. Voor bedrijven en instellingen doet de gemeente dit niet als het gaat om de aanbieding van afval in rolcontainers. Deze instanties dienen zelf zorg te dragen voor de inzameling van hun bedrijfsafval. Hiervoor kunt u met een gemeentelijk, regionaal of particulier inzamelbedrijf een contract afsluiten. De gemeente zamelt wel bedrijfsafval in als er gebruik wordt gemaakt van de speciale gemeentelijke afvalzakken.

Aanvraag

Als u gebruik wilt maken van de gemeentelijke reinigingsdienst, sluit u een contract af met de gemeente.

Contactgegevens

T (0341) 359 745