Bedrijventerreinen in Putten

Bedrijventerrein Keizerwoert

Het bedrijventerrein Keizerswoert ligt in het noord-westen van Putten langs de spoorlijn Zwolle- Amersfoort. Het bedrijventerrein van 38 hectare bruto (28 hectare netto) is vanaf 1965 gefaseerd aangelegd. Er zijn met name gemengde, op industrie gerichte, bedrijven gevestigd. Deze bedrijvigheid biedt aan ongeveer 920 mensen direct werkgelegenheid. Er zijn een beperkt aantal bedrijfswoningen op het bedrijventerrein gevestigd.

Bedrijventerrein Hoge Eng

Het bedrijventerrein Hoge Eng betreft een gemengd bedrijventerrein, bedoeld voor bedrijven in de lagere milieucategorieën (1 en 2). Er zijn circa 70 bedrijven gevestigd. Het betreft in totaal ca.10 hectare bruto (9 hectare netto) Het is opgesplitst in een westelijk en oostelijk deel. Het bedrijventerrein wordt ten noorden begrensd door woningbouw en ten oosten door de Voorthuizerstraat.

Bedrijventerrein Ambachtstraat

Het bedrijventerrein Ambachtstraat ligt tussen de diverse woonwijken en de bedoeling is dat dit terrein in de loop der jaren naar wonen zal verkleuren.

Bedrijventerrein Smidspol

Bedrijventerrein Smidspol is een particuliere ontwikkeling op grondgebied van de gemeenten Putten en Nijkerk.