Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staat waar en wat gebouwd mag worden. Er staat ook in waarvoor een gebouw en gronden gebruikt mogen worden. Er is een vaste procedure voor het maken van een bestemmingsplan. Een bestemmingsplan doorloopt 2 fasen; het ontwerpbestemmingsplan en het vastgestelde bestemmingsplan. Alle bestemmingsplannen zijn in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl of bij de balie Ruimte in het gemeentehuis.

Hieronder vindt u een overzicht van de bestemmingsplannen en wijzigingsplannen die momenteel in procedure zijn. Dit zijn dus plannen die nog in de ontwerpfase of vaststellingsfase zijn.