Bouwstoffen, melding

Bouwbedrijven moeten een melding maken van de bouwstoffen die zij gebruiken voor bijvoorbeeld de bouw van een weg of brug.

Het gaat om bouwstoffen zoals:

  • Primaire (geen afval) stoffen (grond en bouwstoffen), bijvoorbeeld:
    • betonproducten zoals cellenbeton, klinkers en kalkzandsteen
    • klei- en zandachtige materialen zoals baggerspecie, grind, ophoogzand en grond
  • Secundaire (wel afval) stoffen, bijvoorbeeld:
    • brekerzand, zeefzand, slakken of menggranulaat.

Deze bouwstoffen moeten aan regels voldoen, die staan in het Besluit bodemkwaliteit. Dit is bedoeld om de bodem en grond schoon te houden. Ook wordt het hergebruik van afvalstoffen aangemoedigd.

Particulieren zijn vrijgesteld.

Aanvraag

Als u bouwstoffen wilt gebruiken, neem dan eerst contact op met de gemeente.

De melding doet u bij het landelijke Meldpunt Bodemkwaliteit.

Contactgegevens

Gemeente Putten

T.a.v. Milieu

Postbus 400

3880 AKĀ  PUTTEN

T (0341) 359 611