Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan start met maatregelen

In het project Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan is gestart met de uitvoering van maatregelen om de veiligheid te vergroten en de overlast op straat van uitgaanspubliek te verminderen.

Het is een gezamenlijk project van politie, horeca, gemeente en bewoners. Vertegenwoordigers van deze partijen hebben een plan gemaakt  Speerpunten zijn op een rij gezet. Te denken valt aan het terugdringen van vernielingen na een avondje stappen en het ver­beteren van de samenwerking tussen politie, boa’s, horecaondernemers en portiers tijdens de uitgaansavonden.

Binnenkort zullen de horecaondernemers hun collectieve huis- en gedragsregels presenteren. Ook gaan zij aan de slag met de invoering van collectieve horecaverboden. Dit is een middel om notoire overlastgevers aan te pakken door hen voor een bepaalde periode geen toegang meer te verlenen tot de aangesloten horecabedrijven.

Ook de gemeente gaat aan de slag, zoals met de invoering van de gebiedsontzegging en het aanschrijven van winkeliers om hen te vragen mee te werken door losse objecten vóór uitgaansavonden binnen te halen. Op die manier wordt het risico van vernielingen verkleind.

De politie is gestart met een intensieve samenwerking met de BOA’s om het uitgaanstoezicht te optimaliseren. Een andere taak is het contact leggen met horeca en uitgaanspubliek. Samen zijn politie, horeca en BOA’s in staat om escalaties te voorkomen en daders te pakken.

In de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan gaat het om een goede samenwerking tussen horeca, politie, gemeente en bewoners en het gezamenlijk neerzetten van zichtbare resultaten.