Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Het project Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan is gestart met de uitvoering van maatregelen. Dit om de veiligheid te vergroten en de overlast op straat van uitgaanspubliek te verminderen.

Het is een gezamenlijk project van politie, horeca, gemeente en bewoners. Vertegenwoordigers van deze partijen hebben een plan gemaakt  Speerpunten zijn op een rij gezet. Denk aan het terugdringen van vernielingen na een avondje stappen. En het ver­beteren van de samenwerking tussen politie, boa’s, horecaondernemers en portiers tijdens de uitgaansavonden.

Binnenkort zullen de horecaondernemers hun collectieve huis- en gedragsregels presenteren. Ook gaan zij aan de slag met de invoering van collectieve horecaverboden. Dit is een middel om notoire overlastgevers aan te pakken. Door hen voor een bepaalde periode geen toegang meer te geven bij de aangesloten horecabedrijven.

Ook de gemeente gaat aan de slag. Zoals met de invoering van de gebiedsontzegging en het aanschrijven van winkeliers. Om hen te vragen mee te werken door losse objecten vóór uitgaansavonden binnen te halen. Op die manier wordt het risico van vernielingen verkleind. De politie is gestart met een intensieve samenwerking met de BOA’s. Dit om het uitgaanstoezicht te optimaliseren. Een andere taak is het contact leggen met horeca en uitgaanspubliek. Samen zijn politie, horeca en BOA’s in staat om escalaties te voorkomen en daders te pakken.

In de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan gaat het om een goede samenwerking. Samenwerking tussen horeca, politie, gemeente en bewoners. Voor het gezamenlijk neerzetten van zichtbare resultaten.

Contact opnemen

Wilt u iets kwijt over veilig uitgaan? Dit loopt via het project Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU), postbuskvu@putten.nl. Het is geen klachtenlijn of meldpunt. Maar een postbus waar iedereen een vraag kan stellen, een signaal kan neerleggen, een goed idee kan droppen of gewoon een verhaal of ervaring kan vertellen.

Postbus KVU wordt beheerd door een bewoner die deelneemt aan de projectgroep KVU. Hij zal zorgen voor de beantwoording van de e-mailberichten.

Voor het melden van onveiligheid of overlast blijven de gebruikelijke nummers van politie en gemeente van kracht:

  • Politie: 0900 8844 en bij spoed 1-1-2;
  • Meldpunt gemeente Putten: (0341) 359 611.

Twitter

KVU is ook te volgen is ook te volgen via Twitter: www.twitter.com/KVUPutten

Aanmelden?

U kunt u gratis registreren voor een Twitter-account via http://www.twitter.com/. Vervolgens kunt u u aanmelden voor de berichten van KVU via www.twitter.com/KVUPutten. Om de aanmelding af te ronden, klikt u op de knop 'Follow' of 'Volgen'.

Facebook

KVU heeft ook een berichtenpagina op Facebook: www.facebook.com/KVU.Putten?fref=ts 

Aanmelden?

U kunt u gratis registreren voor een Facebook-account via www.facebook.com/. Vervolgens kunt u fan worden van KVU via www.facebook.com/KVU.Putten?fref=ts. Klik op de knop 'Vind ik leuk' om berichten van KVU te kunnen volgen.