Melding terras exploiteren

Als het terras ligt op de openbare weg dan hebt u een vergunning nodig voor het plaatsen van voorwerpen op/ of aan de openbare weg.

Terrasmelding online aanvragen

Aanvraagformulier terrasmelding downloaden (PDF)

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een terras moet u ten minste aan de volgende algemene voorwaarden te voldoen:

 1. het terras ligt direct aansluitend aan de gevel van de inrichting (hier gelden een aantal uitzonderingen, die genoemd worden in de Nota beleid Apv);
 2. het terras brengt op zichzelf of door de wijze van gebruik geen schade toe aan de openbare weg;
 3. het terras is op zichzelf of door de wijze van gebruik niet schadelijk voor het uiterlijk aanzien van de omgeving;
 4. het terras levert op zichzelf of door de wijze van gebruik geen ontoelaatbare overlast op voor een veilig en doelmatig gebruik van de weg;
 5. het terras levert op zichzelf of door de wijze van gebruik geen ontoelaatbare overlast op en vormt geen gevaar voor de openbare orde;
 6. het terras is niet in strijd met een geldend bestemmingsplan;
 7. het terras is niet in strijd met het bepaalde in het Besluit algemene regels voor inrichtingenmilieubeheer;
 8. het terras voldoet aan de nadere regels die gesteld kunnen worden;
 9. het terras is vooraf aan de burgemeester gemeld. De melding bestaat in elk geval uit: de naam en het adres van het horecabedrijf; de indeling en uitvoering van het terras en de periode waarin het terras wordt geëxploiteerd.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van de ontheffing wordt € 56,00 in rekening gebracht.

Aanvraag

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente via  het aanvraagformulier.

Meer informatie

 • Algemene plaatselijke verordening
 • Nota beleid Apv

T (0341) 359 662