Bedrijfscontactfunctionaris

Putten wil een ondernemersvriendelijk gemeente zijn. Dit doet de gemeente door het maken van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Zo kunnen ondernemers goed inspelen op de mogelijkheden die er zijn.

Een goed vestigingsklimaat is belangrijk voor werkgelegenheid, het maken en bewerken van producten, het leveren van diensten en het creëren van een sterke samenleving. De gemeente wil dit bereiken door:

  • Stimuleren van het bedrijfsleven.
  • Een apart aanspreekpunt voor bedrijven binnen de gemeentelijke organisatie.
  • Het realiseren van banen zodat zo veel mogelijk mensen in Putten kunnen werken.
  • Zorgen voor voldoende werklocaties die toekomstbestendig zijn.
  • Revitalisering van oudere bedrijventerreinen.
  • Uitbouwen van de ondernemersdienstverlening.

De gemeente heeft bij haar taken een groot aantal uiteenlopende doelstellingen. Ondernemers hebben daardoor wel eens te maken met een gemeente met twee gezichten, zo lijkt het.

Aan de ene kant is de gemeente behulpzaam met goede voorwaarden voor het bedrijfsleven. Maar aan de andere kant werpt diezelfde gemeente ook beperkingen op. Zoals milieueisen en bestemmingsplanvoorschriften. Vinden van de goede weg bij een bepaald onderwerp is in ´gemeenteland´ lastig. Waar moet je zijn met vragen als "Hoe vestigen bedrijven zich hier?" "Hoe gaat een bedrijf zich hier ontwikkelen?" en "Welke vergunningen heb ik nodig"?

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met de bedrijfscontactfunctionaris Jan Bokkers via telefoonnummer (0341) 359 620 of mail jbokkers@putten.nl. Of met de beleidsmedewerker Economische Zaken Fred Pals via telefoonnummer (0341) 230 213 of mail fpals@putten.nl.