Bedrijfscontactfunctionaris

De gemeente Putten wil een ondernemersvriendelijk dorp zijn door het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven zodat ondernemers daar soepel op kunnen inspelen.

De gemeente Putten wil een ondernemersvriendelijk dorp zijn door het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven zodat ondernemers daar soepel op kunnen inspelen. Een goed vestigingsklimaat is belangrijk voor het scheppen en behouden van werkgelegenheid. De gemeente wil dit bereiken door:

  • Stimuleren van het bedrijfsleven
  • Een apart aanspreekpunt voor bedrijven binnen de gemeentelijke organisatie
  • Het streven naar behoud en zo mogelijk uitbreiden van de werkgelegenheid
  • Zorgen voor voldoende ruimte voor bedrijven
  • Revitalisering van oudere bedrijventerreinen
  • Ontwikkelen van een startersbeleid

De gemeente heeft bij haar taken een groot aantal uiteenlopende doelstellingen. Ondernemers hebben daardoor wel eens te maken met een gemeente met twee gezichten, zo lijkt het. Enerzijds is de gemeente behulpzaam met het scheppen van goede voorwaarden voor het functioneren van het bedrijfsleven, maar anderzijds werpt diezelfde gemeente ook beperkingen op, zoals milieueisen en bestemmingsplanvoorschriften. Het vinden van de juiste weg bij een bepaald onderwerp is in ´gemeenteland´ nogal eens lastig. Waar moet je zijn met vragen als "Hoe kunnen bedrijven zich hier vestigen?" "Hoe kunnen bedrijven zich hier ontwikkelen?" en "Welke vergunningen heb ik nodig"?

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met de bedrijfscontactfunctionaris Rinaldo Tanahatoe, telefoonnummer (0341) 359 611, e-mail rtanahatoe@putten.nl.