Bedrijfscontactfunctionaris

De gemeente Putten wil een ondernemersvriendelijk dorp zijn. Dit wil de gemeente doen door het maken van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Zo kunnen ondernemers hier soepel op inspelen.

De gemeEen goed vestigingsklimaat is belangrijk voor het scheppen en behouden van werkgelegenheid. De gemeente wil dit bereiken door:

  • Stimuleren van het bedrijfsleven.
  • Een apart aanspreekpunt voor bedrijven binnen de gemeentelijke organisatie.
  • Het streven naar behoud en zo mogelijk uitbreiden van de werkgelegenheid.
  • Zorgen voor voldoende ruimte voor bedrijven.
  • Revitalisering van oudere bedrijventerreinen.
  • Ontwikkelen van een startersbeleid.

De gemeente heeft bij haar taken een groot aantal uiteenlopende doelstellingen. Ondernemers hebben daardoor wel eens te maken met een gemeente met twee gezichten, zo lijkt het.

Aan de ene kant is de gemeente behulpzaam met goede voorwaarden voor het bedrijfsleven. Maar aan de andere kant werpt diezelfde gemeente ook beperkingen op. Zoals milieueisen en bestemmingsplanvoorschriften. Vinden van de goede weg bij een bepaald onderwerp is in ´gemeenteland´ lastig. Waar moet je zijn met vragen als "Hoe vestigen bedrijven zich hier?" "Hoe gaat een bedrijf zich hier ontwikkelen?" en "Welke vergunningen heb ik nodig"?

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de bedrijfscontactfunctionaris Rinaldo Tanahatoe, telefoonnummer (0341) 359 611, e-mail rtanahatoe@putten.nl.