Inkoopplein

Welkom op het  inkoopplein van de gemeente Putten. De gemeente stelt,  in het kader van professionalisering van haar inkoopfunctie, alle voor u relevante informatie over inkoop hier beschikbaar. Deze informatie is met name bedoeld voor bedrijven die een zakelijke relatie met de gemeente hebben of tot stand willen brengen.

Inkoopbeleid

Het inkoopbeleid geeft sturing aan de wijze waarop de gemeente Putten inkoopt. Hierin is onder meer opgenomen hoe en op welke wijze bedrijven moeten worden benaderd voor het uitbrengen van offerte en welke uitgangspunten hierbij van toepassing zijn.

Uit het oogpunt van efficiency en effectiviteit, koopt de gemeente Putten, regelmatig gezamenlijk met andere gemeenten in onder de naam "Inkoopsamenwerking Noord Veluwe (ISNV)". Het inkoopbeleid van de gemeente Putten en de ISNV is in 2018 opnieuw vastgesteld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Inkoop. 

Inkoopvoorwaarden

De inkoopvoorwaarden voor het leveren van goederen en diensten zijn per 2017 opnieuw vastgesteld. Tenzij specifiek anders aangegeven gelden deze voorwaarden bij alle inkopen die door de gemeente worden gedaan op het gebied van leveringen en diensten.

Uit het oogpunt van efficiency en effectiviteit, koopt de gemeente Putten, regelmatig gezamenlijk met andere gemeenten in onder de naam "Inkoopsamenwerking Noord Veluwe (ISNV)". Om deze reden zijn gezamenlijke inkoopvoorwaarden opgesteld die in beide situaties worden toegepast.

Lopende en toekomstige aanbestedingen

Afgeronde aanbestedingen

Klachten over aanbestedingen

Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet is de mogelijkheid ontstaan voor een ondernemer om een klacht in te dienen over een concrete aanbesteding. De gemeente Putten hanteert bij klachten over aanbestedingen de klachtenprocedure van  de Inkoopsamenwerking Noord Veluwe.

U kunt de procedure opvragen op het internetadres: https://www.isnv.nl/Klachten/klachtenprocedure

Hulp nodig?

Voor vragen over het inkoopbeleid en de werkwijze in het algemeen kunt u contact opnemen met de heer G.J. Meiling van de afdeling Inkoop, telefoonnummer (0341) 359 697 of via inkoop@putten.nl.

Benodigde software

De documenten op dit inkoopplein zijn pdf-bestanden. Om deze te kunnen lezen hebt u Acrobat Reader nodig. U kunt Acrobat Reader downloaden op de website van Adobe.

De gemeente Putten geeft om milieu redenen de voorkeur aan digitale verspreiding van documenten. Bent u om een of andere reden echt niet in staat  om de documenten te downloaden kunnen deze tegen betaling van € 25,00 per document worden opgestuurd.  Als dat wenselijk is, kunt u contact opnemen met de afdeling Interne Zaken, telefoonnummer (0341) 359 611. U dient rekening te houden met minimaal een week verzendtijd.

Informatiebijeenkomst 30 maart 2015