Lopende en toekomstige aanbestedingen

Op deze pagina ziet u een overzicht van de grotere lopende en toekomstige aanbesteding(en) van de gemeente Putten en de gezamenlijke aanbestedingen, waaraan de gemeente deelneemt.

De gemeente Putten publiceert haar Europese en nationale aanbestedingen op Tenderned. Geïnteresseerden kunnen zich daar gratis aanmelden. Aanbestedingen die zijn afgerond kunnen bekeken worden in het aanbestedingsarchief.

Lopende en toekomstige aanbestedingen
Datum vermelding Aanbesteding van Startdatum aanbesteding Aanbestedende Dienst
10-3-2016 Ruimtelijke Ordening en Milieu-adviesdiensten 2017 ISNV
22-3-2017 Bomen en heesters 2017 ISNV
22-3-2017 GGZI jeugd 2017 ISNV
22-3-2017 Jeugd: dyslexia 2017 ISNV
22-3-2017 Jeugd: jeugd- en opvoedhulp 2017 ISNV
22-3-2017 Jeugd: 3 milieu op terrein 2017 ISNV
22-3-2017 Jeugd: licht verstandelijk beperkt 2017 ISNV
22-3-2017 Jeugd: jeugdreclassering 2017 ISNV
22-3-2017 Woningaanpassingen ontwerp, standaard, realisatie 2018 ISNV
10-3-2016 Brandverzekering 2018 ISNV
22-3-2017 WMO 2018 2018 ISNV
22-3-2017 Organisatie- en beleidsadviesdiensten aanbesteding 2018 ISNV
22-3-2017 WOZ en belastingdienstverlening 2018 ISNV
22-3-2017 Loonwerken 2018 ISNV
22-3-2017 ICT hardware 2018 ISNV
26-7-2017 Asfaltonderhoud 2018 ISNV
26-7-2017 Full colour drukwerk 2018 ISNV
26-7-2017 Wmo-Trapliften 2018 ISNV
28-2-2018 Fietspad Zuiderzeestraatweg 2018 Putten
28-2-2018 Fietspad Waterweg 2018 Putten
28-2-2018 Verbouwing en Revitalisering gemeentehuis Putten 2018 Putten
28-2-2018 Inhuur flexibele schil WOZ, belastingen en heffingen 2018

ISNV

28-2-2018 Invordering belastingen 2018 ISNV
28-2-2018 Printen verzorgen aanslagen belastingen 2018 ISNV
28-2-2018 Flexibele schil DIV 2018 ISNV
28-2-2018 Flexibele schil DIM 2018 ISNV
28-2-2018 Flexibele schil KCC 2018 ISNV
28-2-2018 Open verhardingen en veiligheidsonderhoud 2018 ISNV
28-2-2018 Brandstoffen 2019 Putten