Milieu, Natuur & Duurzaamheid

Bij duurzaam ondernemen gaat het om de balans tussen de 3 P’s: people, planet, profit. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) betekent dat u in uw bedrijfsvoering rekening houdt met de effecten op uw werknemers, het milieu en de maatschappij. Vaak leveren investeringen in duurzaamheid, zoals energiebesparende maatregelen of de aanschaf van zonnepanelen, op de lange termijn kostenbesparingen op. Met dergelijke maatregelen draagt u ook bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Bovendien kan een duurzaam of groen imago bijdragen aan het succes van uw bedrijf.

  • Duurzame Energie

    Duurzame energie is de verzamelnaam voor energie uit hernieuwbare bronnen. Denk aan biomassa, zon, wind, water en (diepe) bodemwarmte of bodemkoude

  • Onuitputtenlijk - Bedrijvenkring Putten

    Het samenwerkingsverband OnuitPuttenlijk Duurzaam is in 2016 ontstaan uit een initiatief van de Bedrijvenkring Putten en Will2Sustain uit Oldebroek.