Milieu, Natuur & Duurzaamheid

Bij duurzaam ondernemen gaat het om de balans tussen de 3 P’s: people, planet, profit. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) betekent dat u in uw bedrijfsvoering rekening houdt met de effecten op uw werknemers, het milieu en de maatschappij. Vaak leveren investeringen in duurzaamheid, zoals energiebesparende maatregelen of de aanschaf van zonnepanelen, op de lange termijn kostenbesparingen op. Met dergelijke maatregelen draagt u ook bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Bovendien kan een duurzaam of groen imago bijdragen aan het succes van uw bedrijf.

 • Innovatiecentrum Groene Economie Noord-Veluwe (IGEV)

  Innovatiecentrum Groene Economie Noord-Veluwe (IGEV) zet met haar activiteiten in op een substantiële versnelling in de transitie naar een duurzame energiehuishouding, gebruik van groene grondstoffen en stimulering van de lokale werkgelegenheid.

 • Duurzame Energie

  Duurzame energie is de verzamelnaam voor energie uit hernieuwbare bronnen. Denk aan biomassa, zon, wind, water en (diepe) bodemwarmte of bodemkoude

 • Onuitputtenlijk - Bedrijvenkring Putten

  Het samenwerkingsverband OnuitPuttenlijk Duurzaam is in 2016 ontstaan uit een initiatief van de Bedrijvenkring Putten en Will2Sustain uit Oldebroek.

 • Veluwe Duurzaam

  Veluwe duurzaam helpt iedereen op de Noord Veluwe. Zij delen kennis en informatie. En helpen u aan partijen die u kunnen helpen met het verduurzamen van uw productieproces of gebouw.