Agrariërs: asbest eraf, zonnepanelen erop

Een investering in zonnepanelen is met de stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ een aantrekkelijk voor agrarische ondernemers in Putten.

Vanaf 1 juli 2014 kunnen meer mensen gebruik maken van de stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’. Ook is het subsidiebedrag per m2 verhoogd, zijn de voorwaarden van de stimuleringsmaatregel versoepeld en is de aanvraagperiode verlengd. U kunt in een van de drie volgende situaties gebruik maken van de regeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’.

  1. U bent agrariër;
  2. U heeft een agrarisch bedrijf gehad;
  3. U bent eigenaar van een voormalig agrarisch bouwblok.

Wat gaat er veranderen?

Na de uitbreiding bevat de regeling vanaf 1 juli de volgende wijzigingen:

  • Subsidie is verhoogd van 3,00 euro naar 4,50 euro per m² asbest dak
  • Minimum oppervlakte van 400 m² is verlaagd naar 250 m² te saneren asbest dak
  • Plaatsing van minimaal 15 kW-piek is verlaagd naar 5 kW-piek zonnepanelen
  • Maximale subsidiebedrag per aanvrager is verhoogd van 7.500 naar 15.000 euro
  • De looptijd van de regeling is met een jaar verlengd. Subsidieaanvragen kan tot 1 september 2015

Wie kan gebruik maken van de regeling?

Naast actieve agrarische ondernemingen komen ook voormalig agrarische ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok in aanmerking voor de stimuleringsmaatregel. Van het totale subsidiebudget gaat maximaal 30 procent naar de niet-actieve agrarische ondernemingen en de eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok. De stimuleringsmaatregel blijft in hoofdzaak gericht op actieve agrarische bedrijven. Wel krijgt een grotere groep bewoners van het buitengebied hiermee de mogelijkheid om met subsidie asbest te saneren voordat het wettelijke verbod op asbest in 2024 ingaat.

Op 9 en 11 september 2013 zijn twee informatieavonden geweest over deze stimuleringsregeling. De presentaties die avond gegeven, zijn hieronder toegevoegd.

Presentaties:

Aanvullende informatie

Op www.asbestvanhetdak.nl staat de benodigde informatie voor het doen van een subsidieaanvraag, staat een rekenvoorbeeld en kunnen geïnteresseerden vragen stellen aan de helpdesk.