Duurzame Energie

Duurzame energie is de verzamelnaam voor energie uit hernieuwbare bronnen. Denk aan biomassa, zon, wind, water en (diepe) bodemwarmte of bodemkoude

Duurzame energie is de verzamelnaam voor energie uit hernieuwbare bronnen. Denk aan biomassa, zon, wind, water en (diepe) bodemwarmte of bodemkoude. Deze duurzame vormen van energie leveren elektriciteit en warmte of een combinatie daarvan. Met duurzame energie bent u niet of minder afhankelijk van aardolie, aardgas en steenkool. Dat kan fors schelen in uw energiekosten.

Let op: Verbruikt u per jaar 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas of meer? Dan bent u verplicht te melden wat u doet aan energiebesparende maatregelen. Deze Informatieplicht energiebesparing ligt vast in het Energieakkoord. De energiebesparing moet ook leiden tot vermindering van de CO2-uitstoot.

Doe de Quickscan Duurzame Energie

Met de Quickscan Duurzame Energie krijgt u een eerste advies over de mogelijkheden van duurzame energie voor uw bedrijf. U krijgt ook inzicht in de terugverdientijden.