Onuitputtenlijk - Bedrijvenkring Putten

Het samenwerkingsverband OnuitPuttenlijk Duurzaam is in 2016 ontstaan uit een initiatief van de Bedrijvenkring Putten en Will2Sustain uit Oldebroek.

Het samenwerkingsverband OnuitPuttenlijk Duurzaam is in 2016 ontstaan uit een initiatief van de Bedrijvenkring Putten en Will2Sustain uit Oldebroek. De groep bestaat nu uit achttien leden die vanuit verschillende maatschappelijke invalshoeken betrokken zijn bij verduurzaming. Bedrijfsleven, non-profitorganisaties en de lokale overheid werken samen in dit initiatief.

Het orgaan heeft drie doelen waaraan het met drie werkgroepen werkt. Het eerste doel is vermindering van energieverbruik en CO2-uitstoot. Het tweede doel is het versterken van kennis over verduurzaming en bewustwording creëren binnen de gemeente. Het derde ten slotte is het kansen bieden voor mensen die moeilijk aan een baan komen; het sociaal rendement verhogen. Leden van OnuitPuttenlijk Duurzaam ontvangen een organisatie-scan van Will2Sustain, de MVO voorzet. De scan meet hoe maatschappelijk verantwoord de organisatie bezig is en welke verbeterpunten er zijn.

Kijk voor meer informatie op www.onuitputtenlijkduurzaam.nl.