Vitale Vakantieparken

Op de Veluwe werken 11 gemeenten samen met de provincie Gelderland, ondernemers en andere betrokkenen in het programma Vitale Vakantieparken. Op deze website vindt u meer informatie over het programma Vitale Vakantieparken in Putten.

 • Programma Vitale Vakantieparken

  Wij werken gezamenlijk én in samenhang aan oplossingen. Zo dragen we bij aan de ambitie om van de Veluwe de meest gastvrije vakantiebestemming van Nederland te maken.

 • Eén park één plan

  Gemeente Putten heeft ruim 60 recreatieparken. Voor alle vakantieparken willen we helder hebben wat het toekomstbeeld is. Daarom voeren we ‘parkgesprekken’ met de parkeigenaren, parkbeheerders, VVE’s etc (de vertegenwoordigers van het vakantiepark). De beleidskaders en wet- en regelgeving zijn vanuit de gemeente kaderstellend. Daarbinnen is er ruimte om in gesprek te gaan over het gewenste toekomstbeeld en kunnen we afspraken maken hoe we gezamenlijk toewerken naar dit toekomstbeeld. Ieder vanuit de eigen rol en mogelijkheden.

 • Recreëren en wonen

  Recreatieverblijven zijn er om te ontspannen en vakantie te vieren. Als mensen met een ander doel op bijvoorbeeld een vakantiepark zijn, verandert de sfeer van ontspannen en vakantie vieren in de sfeer van wonen en werken. Vakantiegangers voelen zich er steeds minder thuis en het park of de omgeving verandert ingrijpend. Daarom is het niet toegestaan om te wonen in een recreatieverblijf.

 • Ruimtelijke opgave beleidskader Recreatie

  Op 5 september 2019 heeft de gemeenteraad het nieuwe ruimtelijk beleidskader voor de verblijfsrecreatie in Putten vastgesteld. De gemeente hoopt hiermee de ontwikkeling van de verblijfsrecreatie aan te moedigen. Om uiteindelijk weer een gezonde verblijf recreatieve sector te krijgen.

 • Ondernemerschap

  Toerisme is een belangrijke economische sector in gemeente Putten. Dat willen we graag zo houden en – beter nog – verder versterken. Daarom zijn we met een aantal onderwerpen bezig.

 • Toezicht en veiligheid

  Meer informatie over toezicht en veiligheid op recreatieparken.