Dromenlab Putten

Begin 2018 is het Dromenlab Putten ingezet om positieve energie onder de toeristische partners aan te wakkeren. Het is gericht op samenwerking en innovatie. Er ontstond veel enthousiasme, zin in samenwerking en om de schouders er onder te zetten. Met een werkgroep van toeristisch belanghebbenden, VVV en gemeente is gekomen tot een gezamenlijk verhaal. Het DNA van Putten, de huidige en gewenste doelgroepen en de positionering van Putten.

Positionering

Duidelijk is dat wij Putten zien als onderdeel van de Veluwe. De waterkant geeft extra karakter en kansen voor recreatie. Daarbij zijn wij trots op het dorp met zowel traditie als dynamiek. En bovenal vol vriendelijkheid. Gastvrij zijn voor toeristen zit in het bloed. “Putten is natuurlijk, ontspannen, doen”.

Onze gast

De bestaande gast koesteren wij. De actieve senioren en de gezinnen die de gemeente Putten al jarenlang weten te vinden. Daarnaast is vrij gedacht over nieuwe doelgroepen. De stedeling die rust zoekt en geniet van wellness in een natuurrijke omgeving. En de meer avontuurlijke, actieve en sportieve recreant.

Actieprogramma Dromenlab 2019 - 2021

Samen hebben we projecten benoemd om het toeristisch product Putten nog beter te maken. Het actieprogramma was van alle partners samen. Denk aan organisaties, ondernemers en overheden die ‘iets’ met recreatie en toerisme in Putten doen.

Van Dromen naar Doen

De resultaten en reacties op deze samenwerking en dit Dromenlab zijn positief. De wens van de VVV, PROV en de gemeente is hieraan een vervolg gegeven. In het voorjaar 2022 hebben we creatieve vervolgsessies gehouden, met de naam ‘Van Dromen naar Doen’. Toeristisch ondernemers, winkeliers, terreinbeheerders, cultuursector, marketeers, beleidsmakers en horeca ondernemers deden mee met deze sessies. We hebben teruggekeken naar wat met elkaar voor toeristisch Putten bereikt is in de afgelopen 4 jaar met het actieprogramma Dromenlab. Ook zijn nieuwe wensen en ideeën in kaart gebracht.

En nu door

Een duidelijke uitkomst is dat we krachten willen bundelen en willen samenwerken voor een sterke toeristische sector in Putten. We gaan ons in deze coalitieperiode met de toeristische partners samen inzetten voor initiatieven en acties uit onze laatste interactieve ’Dromen naar Doen’ sessies.

Downloads: