Handhaving op recreatieparken

Vanaf 2003 is actief handhavend opgetreden tegen ongeoorloofd gebruik van recreatieobjecten. Vanaf 2014 bezoeken wij georganiseerd en op grote schaal recreatieterreinen. De nota 'Oprecht recreatief' is hiervoor de basis. De ergste misstanden hebben wij aangepakt.

Een recreatieve ontwikkeling is gaande binnen de aanpak Vitale Vakantieparken. We zitten hierdoor in een volgende fase van de handhaving. Het samen verbeteren van recreatief gebruik staat hierin centraal. De titel van het nieuwe beleid is 'Doorbouwend recreatief’. Met hierin beleidsregels en werkwijze voor handhavend optreden tegen niet-recreatief gebruik. 

Inzet toezichthouder recreatie

De gemeente heeft een toezichthouder voor de recreatiesector. Deze toezichthouder ziet onder andere toe of alle recreatie objecten en toeristische plekken worden gebruikt zoals het is bedoeld in overeenstemming met wet- en regelgeving. Zoveel mogelijk wordt geprobeerd om in samenwerking met de beheerder/eigenaar dit doel op een optimale wijze te behalen.

Wilt u contact met hem opnemen? Stuur een e-mail naar: geurthop@putten.nl