Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Eén park één plan

Gemeente Putten heeft ruim 60 recreatieparken. Voor alle vakantieparken willen we helder hebben wat het toekomstbeeld is. Daarom voeren we ‘parkgesprekken’ met de parkeigenaren, parkbeheerders, VVE’s etc (de vertegenwoordigers van het vakantiepark). De beleidskaders en wet- en regelgeving zijn vanuit de gemeente kaderstellend. Daarbinnen is er ruimte om in gesprek te gaan over het gewenste toekomstbeeld en kunnen we afspraken maken hoe we gezamenlijk toewerken naar dit toekomstbeeld. Ieder vanuit de eigen rol en mogelijkheden.

Kwaliteitsteam Vitale Vakantieparken Veluwe

Het kwaliteitsteam Vitale Vakantieparken ondersteunt ondernemers bij kwaliteitsverbetering en innovatie van het vakantiepark. Een team van 15 deskundige adviseurs kan helpen met diverse vraagstukken van het op orde krijgen van de bedrijfseconomische huishouding tot het mee helpen ontwikkelen van een innovatief concept. Omdat gemeente Putten het belangrijk vindt dat vakantieparken een helder toekomstperspectief hebben, financieren wij mee binnen het investeringsprogramma kwaliteitsimpuls verblijfsrecreatie. Voor meer informatie over het kwaliteitsteam verwijzen we naar de website van het regionale programma Vitale Vakantieparken 

Afspraak 

Wilt u een afspraak maken hierover? Dan kunt u contact opnemen met Sylvie Uenk, Coördinator Vitale Vakantieparken via telefoonnummer (0341) 359 611.