Eén park één plan

Gemeente Putten heeft ruim 60 recreatieparken. Voor alle vakantieparken willen we helder hebben wat het toekomstbeeld is. Daarom voeren we ‘parkgesprekken’ met de parkeigenaren, parkbeheerders, VVE’s etc (de vertegenwoordigers van het vakantiepark). De beleidskaders en wet- en regelgeving zijn vanuit de gemeente kaderstellend. Daarbinnen is er ruimte om in gesprek te gaan over het gewenste toekomstbeeld en kunnen we afspraken maken hoe we gezamenlijk toewerken naar dit toekomstbeeld. Ieder vanuit de eigen rol en mogelijkheden.

Afspraak 

Wilt u een afspraak maken hierover? Dan kunt u contact opnemen met Sylvie Uenk, Coördinator Vitale Vakantieparken via telefoonnummer (0341) 359 611.