Dromenlab Putten

Begin 2018 is het Dromenlab Putten ingezet om positieve energie onder de toeristische partners aan te wakkeren. Het is gericht op samenwerking en innovatie. Er zijn twee bijeenkomsten geweest (februari en oktober 2018). Er was veel enthousiasme, zin in samenwerking en om de schouders er onder te zetten. Met een werkgroep van ondernemers, VVV en gemeente is gekomen tot een gezamenlijk verhaal; het DNA van Putten, de huidige en gewenste doelgroepen en de positionering van Putten.

Positionering

Duidelijk is dat Putten als onderdeel van de Veluwe wordt gezien. De waterkant geeft extra karakter en kansen voor recreatie. Daarbij is men trots op het dorp met zowel traditie als dynamiek. En bovenal vol vriendelijkheid. Het gastvrij zijn voor toeristen zit in het bloed. “Putten is natuurlijk, ontspannen, doen”.

Onze gast

De bestaande gast wordt gekoesterd; de actieve senioren en de gezinnen die de gemeente Putten al jarenlang weten te vinden. Daarnaast is vrij gedacht over nieuwe doelgroepen. De stedeling die rust zoekt en geniet van wellness in een natuurrijke omgeving én de meer avontuurlijke, actieve en sportieve recreant.

Actieprogramma Dromenlab

Samen hebben we projecten benoemd om het toeristisch product Putten nog beter te maken. Het actieprogramma is van alle partners samen; organisaties, ondernemers en overheden die ‘iets’ met recreatie en toerisme in Putten doen. VVV Putten+, Winkelcentrum Putten (WCP), Puttense Recreatieondernemers Vereniging (PROV), Stichting Horeca Putten en gemeente Putten nemen hierin het voortouw. Het Actieprogramma Dromenlab geldt voor 3 jaar en wordt jaarlijks bijgesteld. Projecten zijn onder meer: Veluwe entree Krachtighuizerheide, het wandelknooppuntennetwerk, Putten experience (aanbod voor buitenlandse gast) en het Bostorentoetje.

Downloads:

Foto van deelnemers aan dromenlab in oktober 2018