Programma Vitale Vakantieparken

Door gezamenlijk én in samenhang aan oplossingen te werken, dragen we bij aan de ambitie om van de Veluwe de meest gastvrije vakantiebestemming van Nederland te maken.

Vitale Vakantieparken Putten

In de beginfase van de aanpak Vitale Vakantieparken heeft in Putten de nadruk gelegen op de aanpak van permanente bewoning en misstanden op de vakantieparken. De afgelopen jaren is de focus gelegd op de ontwikkeling van de vakantieparken en de ruimtelijke mogelijkheden. Zo werken we steeds meer samen met de ondernemers aan een sterke verblijfsrecreatieve sector in Putten. De ondernemers en eigenaren van vakantieparken hebben de sleutel in handen om hun vakantiepark (verder) te ontwikkelen tot krachtig en vitaal vakantiepark. Wij willen als gemeente Putten hier zo veel mogelijk in ondersteunen.

Qua inzet vanuit de gemeente betekent dit enerzijds het zorgen voor beleidskaders en uitvoeringsprogramma’s en projecten die hierbij passen (beleidsontwikkeling). En anderzijds een gerichte samenwerking met vakantieparken door met elkaar afspraken te maken over de ontwikkeling van het park. Het motto daarbij is ‘één park, één plan’.

Meer informatie over de regionale samenwerking en activiteiten vindt u op www.vitalevakantieparken.nl .